Örkény István


Egy kis jótétemény


A főnővér szobájával szemben műanyag garnitúra áll, s mellette egy fehérre festett testsúlymérleg. Itt szoktam üldögélni, miután megkaptam az injekciót, mely makacs köhögésem elmulasztására szolgál. Utána tíz percig pihennem kell.
Ez a tíz perc csigalassúsággal múlik. Hiába vittem magammal könyvet, a legtöbbször bele se lapoztam, csak nézelődéssel igyekeztem eltölteni azt a kis időt.
Egyszer, meglehetős lármásan, két hölgy jött végig a folyosón. Az idősebbik, aki könnyű bundát viselt, szemmel láthatóan csak rövid idővel azelőtt hagyhatta el a kórházat. Ezt abból is látni lehetett, hogy az egyik kórteremből kisietett néhány beteg, aztán odajött az osztályos orvos meg a nővérek is. Mind egyszerre beszéltek, és láthatóan nagyon örültek egymásnak, még a takarítónő is elõkerült, aki a háttérben meghúzódva, szerényen mosolygott.
A viszontlátás ott játszódott le előttem; én ugyanis, nem tudom, miért, mindig a garnitúra legszélső foteljében ülök, térdemen a könyvet tartom, lábam a mérlegen pihen.
Nem akarom szépíteni viselkedésemet. Pedig abból, ahogy a hölgy fölállt a mérlegre, s ahogy a többiek körülsereglették, napnál világosabban kiderült, hogy méredzkedni akar, mi több, hogy testsúlya nem közömbös, hanem nagymértékben érdekli az egész társaságot. Bõven lett volna időm levenni a mérlegrõl a lábam, hiszen a hölgy, már a mérlegen állva, de még a méredzkedés előtt, elõször is leadta a bundáját kísérőjének, aztán igen részletesen elmesélte, hogy pontosan az a ruha, az a cipő, az a kalap van rajta, amelyikben annak idején, amikor bejött a kórházba, leméredzkedett. Elmesélte még azt is, hogy közérzete jó, étvágya kitűnő, és reméli, sikerült fölszednie néhány kilót.
Hogy én ennyi idő alatt miért nem vettem el a lábam a mérlegről, annak indokolásába most nem bocsátkozom, mert ehhez részletes jellemrajzot kéne magamról adnom, márpedig tapasztalatból tudom, hogy ilyen esetekben a magyarázkodás inkább ront, mint javít a helyzeten. Legföljebb annyit mondok, hogy nem mindig szoktam a mérlegre lépni, amikor mások méredzkednek, csak néha.
Így aztán, amikor a hölgy lelkesen fölujjongott, hogy "Látjátok? Hat kilóval vagyok több!" - én néma maradtam, pedig néhány mentegetőző szóval még akkor is tisztázni lehetett volna, hogy a bal lábam is rajta volt a mérlegen, ennélfogva abban a hat kilóban - részben vagy egészben - e testrészem súlya is benne foglaltatott.
Némaságomba most már az is belejátszott, hogy ha megszólalok, elrontom mindenki örömét. A hölgy arca sugárzott. Többen gratuláltak neki, ketten meg is csókolták, ő pedig nagyon diszkréten, de azért észrevehetõen, egy-egy papírpénzt dugott oda az alorvosnak meg a nővéreknek, sőt, még a szerényen mosolygó takarítónőnek is odakiáltotta:
- Magának is köszönöm, Hunyadváriné!
Utoljára, valahol az öröme peremén, még engem is fölfedezett, és hozzám fordult:
- Mit szól hozzá, kérem?
- Igazán nagyon örvendek - mondtam. - Hat kiló, kérem!
- Nagyon szép súlygyarapodás - mondtam.
Intett, elment. Az egész sokadalom végigkísérte a folyosón.
Nemsokára az én tíz percem is letelt. Odalent, a fõjárat melletti büfébódénál viszontláttam a bundás hölgyet: kezében papírtálca, jól megrakva vaníliás roládokkal. Fölemelte a tálkát, de csak mosolyogni tudott rám, mert tele volt roláddal a szája.
Lám, valami elkezdõdött. A bundás hölgy elindult, az én jóvoltomból indult el az evés, a hízás, az egészség felé. Igaz, ha hízás helyett fogynia kellett volna. akkor visszafelé sült volna el az egész: de aki javítani akar az emberiség sorsán, annak vállalnia kell némi kockázatot.


Kezdőlap