Örkény István


Játékszabályok


Ennek a mulatságos és nevelõ erejû társasjátéknak tetszés szerinti számú résztvevõje lehet. Játszhatja egy nyolc-tíz fõbõl álló baráti kör, de nyolc-tíz milliós népek is jól elszórakozhatnak vele. Csak az a fontos, hogy a középen hely legyen.
Mindenekelõtt ketten kimennek a társaságból, ha lehet,~ két olyan személy, aki nem túl jól ismeri egymást. A többiek összebeszélnek. Minden föladat jó, amit nem könnyû kitalálni, a játék ugyanis annál szórakoztatóbb, minél tovább tart.
Épp ezért teljesen szabályos, ha nem egy, hanem két föladatot dolgozunk ki, és az egyik szereplõnek ezt, a másiknak pedig amazt kell kitalálnia. (Példának okáért: örök ifjúság és tyúkszemvágás.)
Amikor ebben megegyeztünk, a két szereplõt vissza lehet hívni.
Most kezdõdik a játék.
Valaki odalép az egyik szereplõhöz, beköti a szemét, aztán odalép a másikhoz, és néhány olyan mozdulatot tesz, mely a föladott dolgot sugallja. Ezután levesszük a kendõt, és a másik szereplõ szemét kötjük be.
Most megint föláll valamelyikük, odalép ahhoz a szereplõhöz, akinek nincs bekötve a szeme, és néhány ügyes gesztussal jellemzését adja annak a föladatnak, amelyet õrá róttunk ki.
Persze, miközben a szereplõket gondolkozásra serkentjük, arra kell ügyelnünk, nehogy idõ elõtt eláruljuk magunkat. Úgy helyes, ha a föladatnak csak egy tört részét mutatjuk be; a jelen példánál maradva mindkét szereplõ elõtt letérdelhetünk, hiszen tyúkszemet lehet térden állva is vágni, másfelõl viszont akkor is térdre vetjük magunkat örömünkben, amikor megtudjuk, hogy örökké fiatalok maradunk.
A tapasztalat arra mutat, hogy nyolc-tíz mozdulat bemutatása után a szereplõk többnyire pedzeni kezdik a megoldást. Ilyenkor, hogy a játék tovább tartson, szabad "félrevezetõ" jeleket is adni, persze sohasem úgy, hogy azok a föladattal szöges ellentétben. legyenek. Így például, ha a tyúkszemvágást akarjuk sugallni, nem szabad olyan mozdulatokat végezni, mintha ejtõernyõvel akarnánk kétezer méteres magasságból leugrani, mert ez a sport tyúkszemvágóknál nem gyakori. Ellenben bátran ugrabugrálhatunk úgy, mintha lepkét akarnánk fogni, mert egy tyúkszemvágónál, aki az. ülõmunkától elhízott, könynyen elképzelhetõ, hogy reggelente egy kis könnyû testmozgásra vágyik.
A szereplõknek három ízben van joguk találgatni. Aki sikeresen megoldotta a föladatot, jutalmul közénk ül, és másvalakit küld ki maga helyett.
Aki azonban harmadszorra sem jött rá a megoldásra, újra meg újra kimegy, egészen addig, míg rá nem jön a dolgok értelmére.


Kezdőlap