Páternoszter


- Ne félj semmit, Sanyikám, nem harap - bátorította az öccsét Imre, amikor a minisztérium lépcsõházában megálltak az örökmozgó felvonó ajtajában. - Ebbe meg, lében kell beleszállni, majd mindjárt megmutatom.
Sándor, aki a reggeli vonattal érkezett, fölbiggyesztett szájjal nézett a fülke után, kissé sértõdötten, mert odahaza náluk ilyen szerkezetet nem használtak, de ugyanakkor gyanakodva is, mert az egyféle városi találmányokban bízott is, nem is.
- No most! - mondta Imre. - Vigyázz, hogy egyszerre lépjünk.
Emelgették a lábukat. A fülke lassan, lebegve jött föl az aknából, de már volt két utasa. Két csinos nõ, oly mozdulatlanok, mint egy-egy szobor.
- Állj! - mondta Imre, és könyökön fogta az öccsét. Csak kettõnek szabad benne utazni.
A két nõ már majdnem egy vonalba került a két fiatalemberrel. A zömökebbik borsózöld kardigánt viselt, de a blúzán nyitva maradt két üveggomb; ennélfogva felülrõl némi belátás kínálkozott a blúzkivágásba, erõs, anyásan domborodó, büszke két mellének halmai köré. Miközben felemelkedett a két férfi elõtt, a következõket lehetett hallani
- Maga azt hiszi, kérdeztem tõle, hogy én is olyan vagyok, mint a többiek? Hát elõször is köpje ki azt az almacsutkát, ha velem beszél, másodszor pedig...
Az útitársnõ, aki aprókat biccentve, jóváhagyóan hallgatta,, másféle szépség volt. Amerikai szemüveget viselt, nejlonblúzt, szintén amerikait. Kisportolt, hajlékony testén olyan arányosan hullámoztak a homorulatok és domborulatok, mint egy etruszk vázán. Harisnyát nem viselt, s felemelkedtében a két férfitekintet felkúszott karcsú lábikráján, s amikor a felvonó kellõ magasságba ért, besiklott a szoknyája alá is. Utána összenéztek, hunyorítottak.
- Barátom - mondta Sándor lelkesülten. - Itt volt valami, barátom.
-Csodásak a pesti nõk - jegyezte meg Imre beavatottan. - De én nem szólok semmit, majd meglátod... No, készülj.
Jött a lift. Csakhogy ebbe a fülkébe sem lehetett beszállni, mert megint volt benne két nõ.
Imre intõn hunyorított. Sándor visszahunyorított, de aztán elkomolyodott az arca. Megnézte az egyik nõt, aki borsózöld kardigánt és rakott szoknyát viselt, megnézte a másikat, aki nejlonblúzt és búvárszemüveget. Hallotta, hogy a kardigános mit beszél.
- Maga azt hiszi, kérdeztem tõle, hogy én is olyan vagyok, mint a többiek? Hát elõször is köpje ki azt az almacsutkát, ha velem beszél, másodszor pedig...
A másik rá-rábiccentett, és úgy állt, hogy be lehetett Pillantani a szoknyája alá. De Sándor nem nézett a szoknyája alá, hanem a bátyjához hajolt.
- Ez most ugyanaz a két nõ? - érdeklõdött.
A - mosolygott Imre a járatlanságán, és elmagyarázta neki az örökmozgó mûködését. Hosszú percekig kellene várni míg ugyanaz a fülke megint elibük kerülne, hogy az utasok bene maradtak, ami viszont képtelenség.
-No most - mondta hirtelen, és intett, hogy szálljanak be.
- Maga azt hiszi, hogy én is olyan vagyok, mint a többiek? - magyarázta a fülkében egy borsózöld kardigános nõ egy napszemüvegesnek. - Hát elõször is köpje ki azt az almacsutkát, ha velem beszél másodszor pedig…
- Nem értem - mondta Sándor. - Mit nem értesz, Sanyikám?
- Irtóra egyformák ezek a pesti nõk.
- Isteniek - hunyorított Imre, s hozzátette: - De én nem szólok, majd meglátod.
Amikor a következõ fülke felbukkant az aknából, Sándor belebámult, aztán megtörölte verejtékezõ homlokát, és így szólt:
- Ne menjünk inkább gyalog?
- Mi az? Megijedtél a lifttõl? - nevetett Imre. - Úgysincs benne hely - mondta Sándor.
- Nem bánom, menjünk - nyugodott bele Imre, a csak ráhunyorgott a két nõre, akik lassan emelkedtek fölfelé, és csinosak voltak, és mozdulatlanok, mint két kirakatbaba.

Kezdõlap