Szabó Viktor


Az elsõ háború


A bazalthegyek mögött olajos-sárgán bukott le a Nap, az ég sötéten zöldeskék és vakító volt. Lent a völgyben a folyó ezüstösen csillogott, a víz fölött egy repülõ gyík fütyülõ suhogással cikázott. A távolból egy kardfogú tigris elnyújtott, jajongó bõgése hallatszott.
A folyóparton Lertih, a laposfejûek vezére állt. Merengõn bámulta a túlsó oldalon terebélyesedõ páfrányerdõt. Az már a feketelábúak területe volt. Nem véletlenül tanyáztak ott, hiszen kítûnõ fáramászók voltak, míg a laposfejûek inkább a földön érezték otthon magukat. A folyó egyfajta természetes határt alkotott a két csoport között. Általában tiszteletben is tartották ezt a válaszvonalat, leszámítva a hidegebb idõszakokat. Ilyenkor néha elõfordult, hogy a több táplálék reményében egyik vagy másik oldalról átúsztak a folyón. Ez persze kisebb csetepatékat eredményezett. Ám ezek az összetûzések inkább egymás kölcsönös ijesztgetésébõl álltak, mint tényleges harcból. Lertih mozdulatlanul állott. Nézte, nézte: révetegen, megbabonázva a túlsó partot. Aztán egyszerre buta állatszemei nõni kezdtek, és fejébõl eltûnt az kavargó káosz, mely eddig kínozta.
És megszületett az elsõ Gondolat.

Lertih széles mozdulatokkal és artikulátlan hörgéssel adta társai tudomására tervét. Mintha azt ordította volna: Le kell õket gyõznünk! Meg kell hódítanunk az egész völgyet! Halál a feketelábúakra! A legtöbben lelkesen üvöltve helyeseltek. Hárman azonban erõteljes fejcsóválással nyilvánították ki nemtetszésüket. Lertih azonnal eléjük ugrott, és vérfagyasztó morgással próbálta jobb belátásra bírni õket. Az egyikük megrettenve húzódott vissza, a másik kettõ azonban továbbra is hevesen ellenkezett. Lertih felkapott egy éles kõdarabot, és hatalmas erõvel vágta fejbe az egyik tiltakozót. A laposfejû holtan rogyott össze. A magára maradt elégedetlenkedõ nyüszítve bújt el az õrjöngõ sokaságban.
És megtörtént az elsõ Gyilkosság.

A laposfejûek hajnalban támadtak. Elõször köveket, szikladarabokat hajigáltak a meglepett feketelábúakra, majd vastag botokkal rontottak rájuk. A feketelábúak azonban keményen küzdöttek és visszaverték a támadást. A laposfejûek másnap újabb rohamra indultak. Ordítás, halálhörgés töltötte be a levegõt. Háború dúlt a völgyben. Az elsõ háború.
És megszületett az Ember.


Kezdőlap