Egy befejezetlen színdarab


Helyszín:
Valahol a Kisalföld egyik síksága, 1948 nyarán, ahol a tekintet elsiklik a legelők és síkságok felett és eltűnik a haragos-kék égbolt alatt.
Előtérben egy pásztor, ki a botjára támaszkodva áll a nyája mellett és néz az égbolt felé. Jobbról egy vándor közeledik felé, szakad, rongyos köpenyben.


Vándor: Adjon isten, bátyám!
Pásztor: Fogadj isten, fiam!
Vándor: Vihar van készülőben, tudja-e?
Pásztor: Hogyne tudnám, már haragos az ég alja és dörgedezik is a távolban.
Vándor: Dörgedezik biza, de nem az ég alja az, amit hall kend, egiszen más.
Pásztor: Nem e? Mi más, ha nem a?
Vándor: A forradalom szele, mely elsöpör mindent.
Pásztor: Ugyan má. Igen messzi földrő szalasztották az úrfit, hogy ilyen bolondságot beszél.
Vándor: Nem bolondság az biza. Nem lesz úr és szolga, mindenki azt teheti, ami akaratában áll.
Pásztor: Nem úgy van a. Hát dolgozni ki fog más helyett?
Vándor: Mindenki dolgozik, és annyit kap érte, amennyit elvégzett. Azt aztán arra használja, amire akarja, hogy nem szenvedjen hiányt semmiben.
Pásztor: Most se szenvedek hiányt úrfi. Otthon vár az asszony, a fiam meg hoz ebédet délben. A szemem pedig itt lakik jól a puszta látványátó.
Vándor: Ejnye bátya, de mi van, ha másfelé vinné a szíve, és mást csinálna? Igencsak szűk a maga világa.
Pásztor: Szűk vagy nem szűk, nekem éppen passzul.
Vándor: Ég áldja hát kendet, nekem tovább visz utam!

Vándor balra el.

Pásztor a kutyához: Ily bolondot és régen fút erre a szél. Nem igaz, Buksi?

Helyszín:
A Kisalföld ugyanazon szegletében, jó pár emberöltővel ezután.
Egy férfi áll egyedül a kerékpárja mellett, miközben kémleli az égboltot. A szél borzolja a legelők füvét, mely hullámzik tőle, mint a tenger.


Férfi: Fújj, te szél, mutasd meg erőd! A természet kegyeltjei vagyunk, vendégek e földön.
Szél: Ez igaz. De nem bántalak titeket emberek. Csak figyellek és hallgattak titeket.
Férfi: Vajon állt itt ember előttem, és látta-e azt, mit én látok most?
Szél: Ó igen, egy másik világ szülöttei, a múlt gyermekei és a jövő szülei.
Férfi: Mire gondolhattak ők, kik lehettek? Csak a szél tudná megmondani.
Szél: Ha hallanál most elégedettség tölthetné el lelked. Bevált őseid jóslata, tetteik meghozták azt, mire ők vágytak. Boldog vagy-e mindezzel?
Férfi: Szép új világ, háborúval, éhezéssel, gyűlölettel. Bábok vagyunk és a pénz a bábjátékos. Boldognak hisszük magunkat, és elaprózzuk céljaink és terveink. Meghódítottunk mindent, bejártuk a földünket, és már nem törődünk mással, csak próbáljunk összetartani repedező civilizációnk falait.
Szél: Miféle beszéd ez? Eljött minden, miről több száz éve emberek álmodtak. Nem jobb-e ez a világ, melyben éltek. Nem kevesebb-e a betegség, több-e az élelem, jobbak-e a gépeitek, könnyebb-e a munkátok?
Férfi: Nincsenek nagy célok, nagy álmok. Készen kapjuk a meséket a tv-ből. Gondolatban szappanoperák szereplőinek életét éljük. Mondvacsinált sztárokat ünneplünk. Játszunk számítógépeinken nem létező, ál-igazi világokban. Mások hazugságát fogadjuk el igaznak, és igazát hamisnak. Mi tartja még össze ezt a társadalmat? Talán az eszmék?
Szél: Én már láttam mindent. Az összes uralkodót, királyt, despotát, forradalmárt, sok társadalmi formát. Az eszmék változtak, harcoltak egymással, felül vagy alulkerekedtek. A világ nem változott.
Férfi: Vagy talán a hit? Vagy egyszerűen a lustaság? A passzivitás? Itt e föld, mögöttünk négyezer évnyi tudás, bölcsesség és tapasztalat. Valóban ennyit tudunk? Ez minden, mit felmutathatunk?
Szél: Én nem hagyok nyomot. Építek és elhordok homokhegyeket. De egy-két épületetekkel nem boldogulok. Reggel a kabátja alá bújok a munkába induló embereknek és homokot szórok szemükbe. Mégsem fordulnak vissza. Elvágom a fákkal vezetékeket, lerántom a házakról a tetőcserepeket, betöröm ablakokat, de ti csináltok újat. Honnan hát ez az erő, mellyel dacoltok velem?
Férfi: Ennyi akaraterő, ennyi elme hiába próbálja javítani életünket? Van itt más is az emberi természet kelléktárában. Gonoszság, kapzsiság, makacsság, önzés.
Szél: Ti vagytok saját magatok ellenségi. A világ olyan lesz, amilyenné ti teszitek, se jobb, se rosszabb. Én és a testvéreim csak kisebb ágakat dobálunk a lábatok elé, hogy megbotoljatok benne, de falat ti húzzátok magatok köré. Változni akartok, de féltek a változástól. Elvárjátok, hogy mások jót tegyenek veletek, de ti nem tesztek másokkal. A vallásotokból hitet és erőt merítetek de meg is bilincselitek elmétek.
Férfi: Persze lehet, hogy csak bennem van a hiba, és a világgal nincs baj. Fúj tovább te szél, és nyugtass meg susogásoddal!
Szél: Én nem tehetek semmit, csak figyellek és hallgatlak benneteket.

Biciklis jobbra el. A szél fúj tovább.

Kezdőlap